Erebia epistygne
 
     
 
Erebia epistygne
 
     
   Montes Universales, Spain  
   April 2008  
     
   (photo-2271)  
     
     
 
Erebia epistygne
 
     
   Montes Universales, Spain  
   April 2008  
     
   (photo-2270)  
     
     
 
Erebia epistygne
 
     
   Montes Universales, Spain  
   April 2008  
     
   (photo-2269)  
     
     
 
     
 Montes Universales, Spain    Montes Universales, Spain
 april 2005    april 2005
     
 (photo-905)    (photo-906)
     
     
 
     
 Montes Universales, Spain    Montes Universales, Spain
 april 2005    april 2005
     
 (photo-907)    (photo-908)