Lycaena alciphron (melibaeus)
 
     
 

Lycaena alciphron (melibaeus) (photo 08011)