Boloria eunomiaWildlife Stock Photography
 
     
 

Boloria eunomia (photo 14018)