background
 
Title
 
     
arrow
 
Melitaea parthenoides
 
arrow
     
 

Melitaea parthenoides (photo 14028)