background
 
Title
 
     
arrow
 
Polyommatus dolus
 
arrow
     
 

Polyommatus dolus (photo 14033)