background
 
Title
 
     
arrow
 
Lycaena bleusei
 
arrow
     
 

Lycaena bleusei (photo 15054)