Lycaena alciphron (melibaeus)Wildlife Stock Photography
 
     
 

Lycaena alciphron (melibaeus) (photo 17030)