Lycaena alciphron (melibaeus)
 
     
     
 

Lycaena alciphron (melibaeus) (photo 19011)