Polygonia oreas
 
     
 
Polygonia oreas
 
     
   California, USA  
   July 2018  
     
   (photo-2794)