Polyommatus eroides
 
     
 
Polyommatus eroides
 
     
   Mt Varnous, Greece  
   July 2010  
     
   (photo-1454)  
     
     
 
Polyommatus eroides
 
     
   Mt Varnous, Greece  
   July 2010  
     
   (photo-1447)  
     
     
 
Polyommatus eroides
 
     
   Mt Varnous, Greece  
   July 2010  
     
   (photo-1446)