Polyommatus golgus
 
     
 
Polyommatus golgus
 
     
   Sierra Nevada, Spain  
   June 2011  
     
   (photo-1350)  
     
     
 
Polyommatus golgus
 
     
   Sierra Nevada, Spain  
   June 2011  
     
   (photo-1351)  
     
     
 
Polyommatus golgus
 
     
   Sierra Nevada, Spain  
   June 2011  
     
   (photo-1352)  
     
     
 
Polyommatus golgus
 
     
   Sierra Nevada, Spain  
   June 2011  
     
   (photo-1353)  
     
     
 
Polyommatus golgus
 
     
   Sierra Nevada, Spain  
   June 2011  
     
   (photo-1354)  
     
     
 
Polyommatus golgus
 
     
   Sierra Nevada, Spain  
   June 2011  
     
   (photo-1355)