Zerynthia polyxena
 
     
 
Zerynthia polyxena
 
     
   Var, France  
   April 2013  
     
   (photo-1957)  
     
     
 
Zerynthia polyxena
 
     
   Var, France  
   April 2013  
     
   (photo-1956)  
     
     
 
Zerynthia polyxena (ochracea)
 
     
   Central Greece, Greece  
   May 2009  
   ochracea  
   (photo-1697)  
     
     
 
     
 Kozani, Greece    Kozani, Greece
 may 2006    may 2006
 ochracea    ochracea
 (photo-1076)    (photo-1077)
     
     
 
     
 Kozani, Greece    Opedette, Vaucluse, France
 may 2006    may 2004
 ochracea    
 (photo-1078)    (photo-600)
     
     
 
     
 Farm Lator, BŁkk-mountains, Hungary    Farm Lator, BŁkk-mountains, Hungary
 may 2004    may 2004
     
 (photo-602)    (photo-603)